Om Sulviks

Fadern till Hans Barrehed (Rudolf Barrehed) startade företaget 1936. I starten utgjordes tillverkningen som en s.k. Bobinfabrik och produkterna omfattade borstryggar och skaft. Under 2:a världskriget övergick produktionen till gengasved och huvudkunden var taxi och posten.

Efter kriget återgick produktionen till skafttillverkning fram till 1950 då tillverkningen av björkplugg startades. Från 1965 övergick man successivt till plastplugg för bättre formstabilitet. En kombination av plast-/träplugg förekom sedan fram till 1969. Under denna tid förekom även sågning av björk för egen råvaruförsäljning.

Efter 1969 ersattes träpluggen av plugg av spånplattor (formstabilare). I mitten av 80-talet har all tillverkning skett i plast. Tillverkningen sker idag med hjälp av 8 st formsprutor (80-655 låston). Utöver plugg för pappersrullar tillverkas hästsulor, hästskor och detaljer till betongblock i bl.a. broar och hus mm. Vi är väldigt öppna för diskussion av annan tillverkinging i alla förekommande termoplaster.

2003-2004 började man att utöka produktionen för tillverkning av förpackningar. En 3.2 l burk m lock som vid packning ovanpå varandra låser fast med små fötter för bättre stabilitet när man packar burkarna på pall. För ytterligare stabilitet se våran hörnklämma.

Idag utgör pappersindustrin i Sverige, Norge, Island och Holland en stor del av vår tillverkning. Pluggstorleken varierar från 25 mm i diameter upp till 308 mm.

Vi blev certifierade ISO 9001 och ISO 14001 under 1999 så vi värnar om miljö och kvalitet.
Sulviks Formplast AB   |   Sulvik, 67193 Arvika   |   0570-221 32   |   sulviks.formplast.ab@telia.com